ببه گفته دکتر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ، تا ظهر امروز تعداد بیماران نسبت به روز گذشته 12 هزار و 543 نفر افزایش یافته است. در میان بیماران جدید ، 2544 نفر در بیمارستان بستری شدند.

تعداد کل بیماران Covid 19 در کشور به 762،068 نفر رسید. و با توجه به موارد قبلی ، 41،493 نفر از هموطنان ما دیگر در معرض دید نیستند که در مقایسه با آمار 41،034 نفر دیروز ، 459 نفر افزایش یافته است. خوشبختانه امروز شاهد بهبود روند درمان بیماران هستیم و 6071 نفر از هموطنان بهبود یافته اند.

با در نظر گرفتن موارد قبلی ، 558 هزار و 818 نفر از هموطنان عزیزمان ویروس بدنام کرونا را شکست داده اند ، اما 5666 نفر در وضعیت جدی هستند و تحت مراقبت هستند.

سرانجام ، 5،505،070 آزمایش تاج گذاری در کشور انجام شده است. ما از شما می خواهیم که موارد بهداشتی را در نظر بگیرید و زنجیره انتقال بیماری را از بین ببرید.