بنا به گزارشات اعلام شده، اولین مرکز نوآوری مرکز نوآوری ایرانسل با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در روز جمعه برگزار می شود و 10 تیم استارت آپ شرکت کننده که پس از ثبت نام در ارزیابی اولیه پذیرفته شده اند ، حضور دارند.

مرکز نوآوری ایرانسل پشتیبانی از ایده های متمرکز بر توسعه خدمات در زمینه سلامت دیجیتال ، هویت دیجیتال ، امتیازدهی اعتبار ، خدمات سبک دیجیتال ، خدمات مبتنی بر ابر ، توسعه خدمات در زمینه تبلیغات دیجیتال و ویدئو را در دستور کار قرار داده است. خدمات بر اساس تقاضا داده شده است.

این نوآوری از 16 تا 18 نوامبر برگزار می شود و در پایان ، تیم های برتر در فرایندهای “شتاب / شتاب” پذیرفته می شوند.