امروز ، ایرانسل وب سایت نسل سوم و پنجم ایران را در دانشگاه تربیت مدرس افتتاح کرد. اولین سایت 5G و سایت 5G دوم ایران قبلاً توسط مخابرات ایران در موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مقر سلول ایران فعالیت داشتند.

مدیرعامل ایرانسل دکتر بیژن عباسی ارند و رئیس دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدتقی احمدی در مراسم راه اندازی وب سایت دانشگاه تربیت مدرس 5G که نسل سوم و نسل پنجم وب سایت تلفن همراه (5G) ایران و ایرانسل است ، شرکت کردند. .

مراسم اهدای جوایز از ساعت 2:00 بعد از ظهر بصورت زنده از برنامه Lenz از طریق lenz.ir/live پخش می شود و همچنین به صورت زنده در صفحه اینستاگرام ایرانسل در Instagram.com/irancell پخش می شود.

وب سایت ایرانسل 5G دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه به دانشجویان و محققان این دانشگاه اجازه می دهد تا از آخرین نسل تلفن های همراه در آزمایشگاه 5G دانشگاه استفاده کنند.