محصولات مورد بحث

اطلاع رسانی به متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا جهت ایجاد فرصت برابر برای کلیه متقاضیان خرید خودرو ، ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و ارائه به مصرف کنندگان واقعی ، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرح زیر اعلام شده است:

همچنین در این طرح کلیه محدودیت های قبلی مانند محدودیت کد ملی ، داشتن حداقل 18 سال سن و داشتن گواهینامه رانندگی خودرو ، عدم امکان صلح و ممنوعیت انتقال خودرو به عنوان وکیل و نداشتن سابقه ثبت نام و صدور خودرو فاکتورها در 36 ماه گذشته با سایپا و ایرانخودرو برقرار است.

کد پستی متقاضی و کد انتخابی مشتری باید از یک استان باشد و اگر مشتری ظرف سه ماه پس از تاریخ تحویل به نمایندگی مجاز سایپا برای خدمات اولیه مراجعه نکند ، کارت گارانتی خودرو غیرفعال می شود .

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 10 روز سه شنبه 20/8/99 (به مدت 3 روز)

شرح:

– زمان شروع بخشنامه مذکور ساعت 10 روز 20/08/9999 است

– متقاضیان نهایی از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند

-همه موارد بخشنامه های قبلی در این بخشنامه اعمال شده است