طبق گفته دکتر شیما سادات لاری ، سخنگوی وزارت بهداشت ، تا ظهر امروز تعداد بیماران نسبت به روز گذشته 9450 نفر افزایش یافته است. از بیماران جدید ، 3070 نفر در بیمارستان بستری شدند.

تعداد کل بیماران Covid 19 در کشور به 673،250 نفر رسیده است. و با توجه به مورد قبلی ، 37832 خواهر و برادر تاکنون ناپدید شده اند که در مقایسه با آمار دیروز 37409 ، 423 افزایش یافته است. خوشبختانه امروز شاهد بهبود درمان بیماران خود هستیم و 4226 هموطن بهبود یافته اند.

با در نظر گرفتن مورد های قبلی ، 515،153 نفر از هموطنان عزیز ما بدنام ویروس کرونا را شکست داده اند ، حال آنکه 5،506 نفر در وضعیت وخیم به سر می برند و از آنها مراقبت می کنند.

سرانجام ، یک آزمایش تشخیصی کرونا 5 میلیون و 11752 در کشور انجام شد. موارد بهداشتی را در نظر بگیرید و زنجیره انتقال بیماری را از بین ببرید.