از زمان معرفی تراشه M1 ، آزمایشات و مطالعات مختلف قدرت این تراشه و نحوه تکامل آن برای تراشه های A14 را نشان داده است. با این حال ، اپل از این موضوع راضی نیست و از کارکردن آن بر روی نسل بعدی رایانه های مک ، M1x ، شنیده است.

گزارش شده است که تراشه های دیگر مک از یک ساختمان بزرگ با هشت ساختمان بلند و چهار واحد طوفان یخ استفاده می کنند. با این حساب ، تعداد کل هسته های M1x چهار برابر تعداد هسته های تراشه های M1 خواهد بود. M1 چهار خروجی توان بالا و چهار قدرت کم داشت.

معرفی اطلاعات منابع این تراشه ها برای اولین بار با Macook Pro 16 اینچی ارائه می شود. شخصی که با مدل این دستگاه کار می کند گفت که اگر فکر می کنید M1 سریع است ، هرگز M1x را ندیده اید. در واقع نام این چراغ هنوز نهایی نشده است و در نتیجه نام دیگری برای بررسی بعدی Mac ها انتخاب شده است.